top
współpraca
oferta
konglomeraty sm
dział techniczny
outlet
recykling
dział techniczny
Tutaj znajdziesz informacje dotyczące możliwości technologicznych firmy GRANMAR. Przedstawione dane techniczne pomogą Tobie w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań podczas projektowania przestrzeni użytkowych. Przygotowując wyjątkowe zamówienie, wymagające specjalistycznej wiedzy oraz technologii, możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo w zakresie zastosowania surowców i ich obróbki.


SUROWCE

Kamienie do późniejszej obróbki dostarczamy w postaci slabów
(płyt o dużych wymiarach, np. 300x200 cm, grubości 2 lub 3 cm) lub
płytek o powtarzalnych wymiarach, np. 30x30 cm, 60x30 cm, 60x60 cm, grubości zazwyczaj 12 mm.

Wyroby z kamienia powstają w procesie obróbki maszynowej i ręcznej slabów o danej grubości (cięcie na wymiar, obróbka krawędzi, frezowanie powierzchni, polerowanie). Elementy o nieregularnych kształtach wycinamy przy użyciu szablonów.


frez

Frezowanie powierzchni płyty granitowej


Wybrane gatunki kamienia posiadają specyficzne cechy fizyczne. Dla każdej grupy produktów rekomendujemy odpowiednie pod względem użytkowym surowce, w zależności od rodzaju, przeznaczenia i miejsca użytkowania produktu.


RODZAJE OBRÓBEK KRAWĘDZI BLATÓW I PARAPETÓW

Standardowym rozwiązaniem przy większości zamówień jest obróbka prosta krawędzi (rys. 1 i 2). Blat lub parapet z obróbką prostą zawsze posiada fazę techniczną szerokości 2-3 mm, szlifowaną pod kątem 45 stopni lub zaokrągloną. Pozostałe rodzaje to obróbki frezowane o różnych kształtach, np. ćwierćwałek (rys. 3), półwałek (rys. 4).


obróbki krawędziprosta

Obróbka prosta krawędzi blatu z konglomeratu kwarcowego


RODZAJE PODKLEJEK KRAWĘDZI BLATÓW

Podklejki stosuje się w celu uzyskania większej grubości krawędzi
zewnętrznej blatu. Grubość blatu pozostaje niezmieniona (w zależności od rodzaju surowca 2 lub 3 cm) natomiast grubość krawędzi zwiększona jest dwukrotnie i wynosi odpowiednio 4 i 6 cm. Wyjątek stanowi klejenie elementów ściętych pod kątem 45 stopni, tzw. gierunek (rys. 1) lub doklejenie elementu tworzącego krawędź prostopadle do powierzchni blatu. Wówczas grubość krawędzi może mieć dowolny wymiar (zazwyczaj
w przedziale 4-6 cm). Szczególnym rodzajem obróbki jest podklejka
z użyciem płaskownika mosiężnego (rys. 8). Płaskownik umieszczony między dwoma kawałkami kamienia i wypolerowany tworzy bardzo ciekawy efekt wizualny.


podklejkigierunek

Gierunek na blacie z konglomeratu kwarcowego; grubość krawędzi zwiększona do 5 cm


banda

Element podklejony prostopadle do płaszczyzny blatu


k

Podklejka krawędzi blatu z konglomeratu kwarcowego; frezowanie (ćwierćwałek)


BLATY KUCHENNE

Blaty kuchenne produkujemy z
granitów lub konglomeratów kwarcowych.
Są to materiały rekomendowane ze względu na swoje właściwości fizyczne (twardość, odporność na uderzenia, odporność na większość substancji spożywczych używanych w kuchni, łatwość usuwania zabrudzeń).

Grubość blatów: 3 cm (granitowe) i 2 cm (kwarcowe). Zwiększenie grubości krawędzi zewnętrznej blatu uzyskuje się poprzez zastosowanie podklejek.

Kształt i rozmieszczenie otworów w blacie dopasowane są do wymiarów
i konstrukcji zlewu oraz armatury lub płyty grzewczej kuchni.zlew nakładany

Zlew nakładany na blatzlew podwieszany

Zlew podwieszany pod blatem
zlew kamienny

Zlew w kamieniu z ociekaczemzlewn

Zlew nakładany na blacie z konglomeratu kwarcowegoRODZAJE OCIEKACZY BLATÓW KUCHENNYCH

Ociekacze kamienne przeznaczone są dla zlewów podwieszanych lub zlewów kamiennych doklejanych do blatu. Zlew kamienny na stałe połączony z blatem wykonany jest z tego samego materiału co blat.


o1

Blat z ociekaczem kamiennym i otworem do zlewu podwieszanegoo2

Blat z ociekaczem kamiennym z dodatkowymi żłobieniami odprowadzającymi wodę


o3

Blat z ociekaczem kamiennym frezowanym w blacie i otworem do zlewu kamiennego; pochyłość ociekacza jest przedłużeniem powierzchni blatu.oc

Zlew podwieszany pod blatem z ociekaczem frezowanym w kamieniuBLATY ŁAZIENKOWE

Materiały rekomendowane na blaty łazienkowe to granity, marmury oraz konglomeraty marmurowe i kwarcowe.

W zależności od rodzaju kamienia grubość blatów wynosi odpowiednio:

3 cm (granity, marmury i konglomeraty marmurowe) i 2 cm (granity
i konglomeraty kwarcowe). Zwiększenie grubości krawędzi zewnętrznej blatu uzyskuje się poprzez zastosowanie podklejek.


Kształt i rozmieszczenie otworów dopasowane są do wymiarów i konstrukcji umywalki oraz armatury.

 

umywalka nablatowa

Umywalka nablatowaumywalka nakładana

Umywalka nakładanaumywalka podwieszana

Umywalka podwieszanau

Umywalka nakładana


um podw

Umywalka podwieszana pod blatem z konglomeratu marmurowegoPARAPETY

Parapety wewnętrzne produkujemy z granitów, marmurów
lub konglomeratów marmurowych i kwarcowych.

Grubość parapetów wewnętrznych: 3 cm (granity, marmury i konglomeraty marmurowe) i 2 cm (granity i konglomeraty kwarcowe). Zwyczajowo
w parapetach nie stosuje się podklejek (choć istnieje taka możliwość), jedynie
obróbkę krawędzi zewnętrznej.

Parapety zewnętrzne wykonujemy z granitów grubości 2 lub 3 cm. Standardowy sposób wykończenia krawędzi to obróbka prosta z kapinosem (nacięcie na spodzie parapetu równoległe do krawędzi zewnętrznej).
 

pa

Parapet z konglomeratu marmurowego; obróbka prostaPOSADZKI I OKŁADZINY ŚCIAN

Okładziny ścienne i podłogowe wycinamy ze slabów na określony wymiar
lub dostarczamy w postaci gotowych płytek o powtarzalnych wymiarach, np. 30x30 cm, 60x30 cm, 60x60 cm, w grubości 1,2 cm (konglomeraty marmurowe i kwarcowe, w grubości 1,5 cm lub 2 cm (marmury i granity).
pos1

Posadzka o jednakowych wymiarach elementów


pos2

Elementy o różnych szerokościachposadzka

Posadzka o jednakowych wymiarach elementów (płytki 60x30 cm)


geb

Obudowa geberitu; elementy o różnych szerokościach cięte na wymiarSCHODY


Do produkcji schodów wewnętrznych stosujemy granity, marmury
i konglomeraty marmurowe.

Standardowe grubości stopni to 3 cm (stopnie) i 2 cm (podstopnie). W miejscu połączenia stopni ze ścianą stosuje się cokoły proste lub wangę grubości 2 cm lub mniejszej.

Schody zewnętrzne produkujemy z granitu. Właściwości antypoślizgowe powierzchni stopni uzyskuje się poprzez płomieniowanie (zwiększające chropowatość) lub dodatkowe frezowanie żłobień. 


sch1

Schody proste; stopnie i podstopnie o powtarzalnych wymiarach


s2

Cokoły w miejscu połączenia schodów ze ścianąwanga

Schody zabiegowe o nieregularych wymiarach stopni; zamiast cokołów wanga szlifowana
po łuku