Kuchnia

Blat kuchenny z granitu Wiscount White

 

Blat kuchenny i wyspa kuchenna z konglomeratu kwarcowego w kolorze Vega

 

Blat kuchenny z konglomeratu kwarcowego w kolorze Metropolis Beige

 

Blat kuchenny i wyspa kuchenna z konglomeratu kwarcowego w kolorze Nero 

 

Blat kuchenny wykonany przez nas z konglomeratu kwarcowego Vega

 

Blat kuchenny, blat wyspy i wnęka kuchenna wykonane przez nas z naturalnego granitu Volga Blue

 

Blat kuchenny wykonany przez nas z naturalnego granitu Colonial White